Tohum ve Bitki Besleme

Bitki Beslemenin Önemi

Bitki topraktan aldığı en değerli besin maddeleri Azot, Fosfor, Potasyum, Demir, Çinko vb. maddeleri meyvesine aktarır. Böylece, topraktan sürekli bir besin azalması söz konusudur. Tarımın yoğun yapıldığı yerlerde, toprağın kendisini yenilemesine fırsat vermeden, sürekli topraktan bu besin maddeleri çekilmekte, zamanla toprağın fakirleşmesine, veriminin düşmesine neden olmaktadır. Bu durumda toprakta azalan besin maddesi mutlaka toprağa kazandırılmalı ve yetiştirdiğimiz ürünün besin maddesi ihtiyacı karşılanmalıdır.

Özet olarak beslemede maksat, bitkilerin gelişmesi için gerek duyduğu bitki besin maddelerinden eksik olanları toprağa kazandırmak, yüksek verim ve kalitede ürün hasadı yapmaktır. Burası oldukça hassas bir nokta olup önce doğru teşhis, sonrada doğru tedavi gereklidir. Bitkinin dilinden anlayan biri tarafından bitkideki bu eksiklik mutlaka doğru tespit edilmeli, doğru besin maddesi doğru zamanda ve doğru miktarda bitkiye verilmelidir.